Място за някои неща

О, чудо! Нова се обадиха и ...

Сърнела Воденичарова Sun, 18 Jun 2023, 09:56:17
О, чудо!
Нова се обадиха и казаха, че в 17:30 са на НДК да снимат Похода за мир. Помолих ги за този час, защото често идват по-рано, снимат рехаво множество, докато се събират хората, и предават неверни сведения.
Да видим какво ще излъчат... ;)