Място за някои неща

Подготовка за похода за мир в ...

Сърнела Воденичарова Sun, 18 Jun 2023, 12:03:43
Подготовка за похода за мир в София в 17:00 на НДК.
Параметри на оръжията на снимката:
- фибран 1 см;
- черен спрей;
- мерак.

Носете всякакво бутафорно „оръжие“ да го изсипем на депутатите и по живо по здраво да им пожелаем към фронта в изпълнение на дълга им към посолството. Ние оставаме тук!