Място за някои неща

Поискаха ми в магазин и в ...

Сърнела Воденичарова Tue, 31 Aug 2021, 06:33:26
Поискаха ми в магазин и в микробиологична лаборатория да сложа маска. И на двете места им казах, че не мога да дишам и може да припадна. Не посмяха да настояват повече.
Истина е - задъхвам се от несправедливостта, не ми достига въздух от страха, наситил въздуха на такива места.

Още не съм питала от какво се страхуват, след като са ваксинирани по всяка вероятност.