Място за някои неща

Пускам този клип с надежда да ...

Сърнела Воденичарова Sun, 25 Jul 2021, 06:54:18
Пускам този клип с надежда да накара някои от вас да размислят и да оттеглят доверието си от корпоративните експерименти, наречени „вак*ини“.
С надежда да спасим няколко живота. Ако може, и повече.

Източник: https://youtu.be/7wChFcoZg4o