Място за някои неща

Събрахме се от 7 населени места ...

Сърнела Воденичарова Thu, 03 Jun 2021, 13:26:00
Събрахме се от 7 населени места в Свищов. Притиснахме кмета и най-накрая просветна пред очите на медицинските сестри, грижещи се за децата на Свищов.

Кметът пое ангажимент, какъвто не му беше хрумвало преди да се изсипем пред общината. А именно да си свърши работата и да приеме проекта за колективен трудов договор на Синдикат на българските медицински специалисти СБМС, с който се облекчават условията на труд на сестрите.

От началото на пландемията медицинските работници биват експлоатирани още по-жестоко от обичайното нечовешко отношение към тях последните десетилетия.

Ние сме Национална конфедерация на труда-НКТ - най-голямото обединение на независими синдикати в България.

#просвещение #обединение #народноуправление