Място за някои неща

Търси се кръв за бащата на ...

Сърнела Воденичарова Mon, 31 May 2021, 17:35:52
Търси се кръв за бащата на една от нас Maria Teofilova.
Пишете ѝ, ако сте готови да помогнете, моля ви.

Аз бих дала, но на 23 юни предстои операция на съпруга ми - ще му монтират тазобедрена става, и съм един от кръводарителите.