Филма „Пландемия“

  Филмът е крайъгълен камък. Източник на качествена, концентрирана информация относно планираната...

Read more →