Място за някои неща

НЕВЕРОЯТНОТО ОТКРИТИЕ НА ГЕОРГИ СОТИРОВ Преди ...

Сърнела Воденичарова Sat, 06 Apr 2024, 15:19:56

Sparotok

НЕВЕРОЯТНОТО ОТКРИТИЕ НА ГЕОРГИ СОТИРОВ

Преди около 54 години Георги Сотиров публикува есе в канадско научно списание. Темата е за възрастта на глаголицата и за родството ѝ с други писмености. Според Сотиров нашата стара азбука произлиза от ползваната на о-в Крит Линеар Б. В труда си Сотиров посочва значителен брой примери, които доказват правотата на твърденията му. За жалост великото откритие остава без отглас в Канада. У нас пък то е напълно неизвестно и това продължава до началото на XXI [2005 г.], когато трудовете на този буден българин бяха дигитализирани. Мина още много време преди те да станат известни на българите и тук имам предвид широката публика. Защо до ден днешен от научните среди няма реакция не зная.

Независимо от Сотиров аз успях да намеря над 30 паралела между глаголицата, Линеар Б и по-стария Линеар А. Намерих и паралели с още по-древната балканска неолитна писменост, наречена още дунавска писменост. Несъмнено и на други хора е направило впечатление, че древните егейски писмености са свързани с нашите азбуки.

Обяснението е елементарно, но пречат вече установените теории, които са неиздържани, но удобни на определени велики сили. Ако се признае, че българите са древен балкански народ, всичко ще си дойде на мястото и ще стане ясно защо по време на Средновековието ние ползваме азбука, чиито корени са смайващо древни, и за която Джейн Харисън твърди, че е ползвана от Орфей.