Място за някои неща

"Български юнак" проведеде поредния урок по оцеляване, но този път за група млад...

Сърнела Воденичарова Tue, 09 Apr 2024, 06:11:50

Български юнак

"Български юнак" проведеде поредния урок по оцеляване, но този път за група младежи!

Урокът се проведе в дивата природа и включваше преход и ориентиране в пресечна местност, постройване на заслон, палене на огън, както и набяване на умения за различни начини за надаване на вода и изготвяне на капани за дребен дивеч.

Младежите се запознаха и с природните хранителни ресурси, които осигурява местната природа, като плодове, билки, гъби, диви плодове, корени. Следобед имаха и еърсофт занимания.

Това са основни умения, които правят един човек пълноценен!
Ако имате желание да получите поече информация за дейността на "Български юнак" и да се включите в бъдещи занимания, свържете се с нас на тел. 0889222885