Място за някои неща

Как се извърши национализацията в България. ...

Сърнела Воденичарова Sun, 14 Apr 2024, 16:50:28
Как се извърши национализацията в България.
Разказ от първо лице - министъра на индустрията тогава, Петко Кунин.
Действието се развива 1947-48 г.

Източник: https://www.youtube.com/watch?v=yjVohkEORv4