Място за някои неща

Върховен административен съд - делото срещу завода ...

Сърнела Воденичарова Mon, 15 Apr 2024, 08:09:33
Върховен административен съд - делото срещу завода за евроотпадъци на Вълка.
Моля ви, елате за подкрепа, ако сте в района - София, Ал. Стамболийски 18.
Разпространете максимално, ако не можете да дойдете.