Място за някои неща

⚠️ Много го потиска фб това видео! Пробвам отново, дано сработи сега: Върховен ...

Сърнела Воденичарова Mon, 15 Apr 2024, 08:51:06
⚠️ Много го потиска фб това видео!
Пробвам отново, дано сработи сега:

Върховен административен съд - делото срещу завода за евроотпадъци на Вълка.
Моля ви, елате за подкрепа, ако сте в района - София, Ал. Стамболийски 18.
Разпространете максимално, ако не можете да дойдете!