Място за някои неща

Тоя черният досадник сме ние, стотиците, ...

Сърнела Воденичарова Thu, 15 Jun 2023, 18:00:01
Тоя черният досадник сме ние, стотиците, дето организираме Референдума и Похода за мир. Ние пляскаме с крила, грачим, кълвем и притесняваме властта и нейните медии.
И ставаме все по-голям, черен и неприятно ефективен гарван.

Тегли и събирай, сега ни е паднало: https://narodna.me