Място за някои неща

Нейде из Татрите, недокосвани от бомби ...

Сърнела Воденичарова Tue, 20 Jun 2023, 18:31:38
Нейде из Татрите, недокосвани от бомби от 1945 г. Сега - близо до новата война на „великите“ сили. Колко велико може да има в сили, които са известни с войните си и заграбеното, благодарение на тях?
Събери подписи срещу войната: https://narodna.me