Място за някои неща

Роженските поляни за пръв път събират ...

Сърнела Воденичарова Thu, 13 Jul 2023, 16:51:28
Роженските поляни за пръв път събират българите в 1898 г. Тогава съборът е жадувана среща между родовете, разделени от границата с Турция.
Сега тук сме, за да спасим България от война.
Сега тук сме, за да дадем глас на народа - той да взима важните решения в държавата и да се свърши с търговията с българските национални интереси.
От нас зависи всичко днес. Повярвайте си, запретнете ръкави и Господ ще ни помогне - той обича онези, които сами си вършат работата.
Теглете бланки, събирайте подписи, разнасяйте вестта: https://narodna.me
Много сме. И все повече ставаме.
Ние сме на ход.