Място за някои неща

България търси Българи! - да се подпишат ...

Сърнела Воденичарова Wed, 19 Jul 2023, 11:44:24
България търси Българи!
- да се подпишат за мир
- да се разпространява информацията, че има референдум за мир
- доброволци за събиране на подписи на масичка
- доброволци за електронно въвеждане
- координатори
- постоянни пунктове (магазини, заведения)
- доброволци за събиране на подписи с папка

Ако не си обработим градинката, там ще има само бурени (предатели). И бурените не са виновни за това.
Докато има Българи, ще я има и България!

Георги Георгиев
0884 04 30 77