Място за някои неща

Никой не може да спре народ, ...

Сърнела Воденичарова Wed, 19 Jul 2023, 19:31:20
Никой не може да спре народ, устремен към мир.
Никой не може да спре народ, усетил силата си.
Мрежата от българи, решени да доведат Референдума за мир и суверенитет до победа, се разрасна неимоверно в тези три месеца. Продължаваме събирането на подписи до октомври с нова процедура по буквата на закона.

Продължаваме борбата рамо до рамо с всеки, чието сърце не трае да гледа как чужди водят България към черна бездна.
Продължаваме безотказно!
Докрай!

Включи се: https://narodna.me
Виж регистъра на референдумите: https://www.parliament.bg/bg/register-referendum