Място за някои неща

В село Лесичери 100 подписа от ...

Сърнела Воденичарова Thu, 11 May 2023, 12:36:15
В село Лесичери 100 подписа от 280 души.
Тодор е убеден, че ще събере още.

Народният референдум срещу войната: https://narodna.me
Участвай!