Място за някои неща

Алън Сейвъри е човекът, отговорен за ...

Сърнела Воденичарова Mon, 13 Feb 2023, 11:55:53
Алън Сейвъри е човекът, отговорен за смъртта на 40 000 слона, вярвайки, че чрез масовото им изтребление ще спре климатичните промени. Но в крайна сметка разбира, че всичко, на което е бил научен е грешно, а последствията от избиването не само на слоновете, но и на бизони, крави, кози овце и т.н. са катастрофални.

Гледайки парковете по света, Сейвъри вижда, че едно и също опустиняване се случва навсякъде. Тогава той осъзна, че ключът е да се използват животни, за да се имитира поведението на дивите стада, които са бродили по земята и да се поддържа естествен баланс.

Холистичното управление обръща опустиняването по света и може да играе голяма роля в намаляването на въглерода в атмосферата, връщайки го по естествен начив в почвата.

Точно обратното на това, което твърдят евробюрократи и "експерти", което ще ни доведе до глад, още по-голяма бедност, насилие, войни и... ядене на буби. А може би това е целта им, след като избиха хиляди животни заради измислени болести в някои държави, в други започна принудително затваряне на ферми, набеждавайки животните, че са отговорни за глобалното затопляне... След като напълно унищожат поминъка по селата, ще принудят населението да търси работа в големите градове, в които да е напълно зависимо, не само хранително, но и чрез предстоящото въвеждане на дигитална валута, която в бъдеще ще може да бъде използвана само от тези, които са с висок социален рейтинг, какъвто вече е въведен в Китай и, на които се възхищават от Световния икономически форум - световни лидери, шефове на корпорации, "филантропи" и други психопати.

РАЗЛИЧЕН СВЯТ НЕ СЕ ГРАДИ ОТ БЕЗРАЗЛИЧНИ ХОРА

Алън Сейвъри е човекът, отговорен за смъртта на 40 000 слона, вярвайки, че чрез масовото им изтребление ще спре климатичните промени. Но в крайна сметка разбира, че всичко, на което е бил научен е грешно, а последствията от избиването не само на слоновете, но и на бизони, крави, кози овце и т.н. са катастрофални.
Гледайки парковете по света, Сейвъри вижда, че едно и също опустиняване се случва навсякъде. Тогава той осъзнава, че ключът е да се използват животни, за да се имитира поведението на дивите стада, които са бродили по земята и да се поддържа естествен баланс.
Холистичното управление обръща опустиняването по света и може да играе голяма роля в намаляването на въглерода в атмосферата, връщайки го по естествен начин в почвата.
Точно обратното на това, което твърдят евробюрократи и "експерти", което ще ни доведе до глад, още по-голяма бедност, насилие, войни и... ядене на буби. А може би това е целта им, след като избиха хиляди животни заради измислени болести в някои държави, в други започна принудително затваряне на ферми, набеждавайки животните, че са отговорни за глобалното затопляне... След като напълно унищожат поминъка по селата, ще принудят населението да търси работа в големите градове, в които да е напълно зависимо, не само хранително, но и чрез предстоящото въвеждане на дигитална валута, която в бъдеще ще може да бъде използвана само от тези, които са с висок социален рейтинг, какъвто вече е въведен в Китай и, на които се възхищават от Световния икономически форум - световни лидери, шефове на корпорации, "филантропи" и други психопати.