Място за някои неща

Днес правото на протест диктаторски бе ...

Сърнела Воденичарова Tue, 10 May 2022, 19:11:09
Днес правото на протест диктаторски бе отнето на превозвачите от правителството!

Същото правителство, което преди няколко дни гласува ЗА въвличането на България във война, а в момента бърза да въвежда еврото, докато решава македонския въпрос по възможно най-ощетяващия българите начин и активно лишава България от енергийната ѝ независимост. Да не забравим и новата атака срещу Житницата на България за дупчене за газ, която започна, докато старата още тече.