Място за някои неща

КОГАТО войната дойде на нашия праг... ...

Сърнела Воденичарова Wed, 27 Apr 2022, 22:31:56
КОГАТО войната дойде на нашия праг...
Няма ако, няма съмнения. КОГАТО.

А ние с вас, хора, какво ще правим, когато войната дойде на нашия праг?
Преди това нещо ще направим ли?