Място за някои неща

Мощна е позицията на диванния критик-...

Сърнела Воденичарова Wed, 27 Apr 2022, 07:39:00
Мощна е позицията на диванния критик-революционер. Дълбоко пуснатите в седалката корени му осигуряват такава ветроупорност на всеки външен и вътрешен порив за нещоправене, че само вековен дъб не му завижда.

Седи си така посаден критикът, претака мъдростта на интернет, изпуска я от пукнатините в пресъхналия си от бездействие мозък. Гледа да облее с този фермент де що може живинка. Друг смисъл в неговото оскъдно ежедневие няма.

Много може да направи диванният критик, но не понечва - инстинктивно знае, че начаса направеното нещо ще бъде подхванато от събрат по нищонеправене и къпано в гореописания фермент до сбръчкване.

Излизането от зоната на комфорт е страшно нещо. Къде по-сигурно е да пролайваш злобно с едва подадена от которката озъбена муцуна. Никой не може да каже, че си сгрешил, нали? Понеже нищо не си направил наистина.