Място за някои неща

Мирът не се постига с оръжия. ...

Сърнела Воденичарова Mon, 25 Apr 2022, 18:41:27
Мирът не се постига с оръжия.
3 май, 18 часа, площад Народно събрание.

И в центровете на градовете в цяла България в същия ден и час.
Координираме се тук: https://народна-мрежа