Място за някои неща

Гласувайте дали да има музика на ...

Сърнела Воденичарова Sun, 24 Apr 2022, 10:06:53
Гласувайте дали да има музика на 3 май.

Свободна и мирна България

Смятате ли, че е подходящо да има музика - родолюбиви песни, тъпани, хоро - на Похода за мир и неутралитет на 3 май, или според Вас не бива да има никаква музика, само хо....