Място за някои неща

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ при съставяне на ...

Сърнела Воденичарова Mon, 25 Oct 2021, 20:00:41
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ
при съставяне на акт за непредставяне на „зелен сертификат“

1. В акта записвате следното:

Не могат виновно да се осъществяват действия в нарушение на действащото законодателство и в изпълнение на незаконосъобразна заповед да се нарушават конституционни права.
Не може да се осъществява дискриминация и да се получава неправомерен достъп до лични данни на гражданите.

Това е достатъчно, за да падне актът и да не се стигне до наказателно постановление. Ако се стигне до такова, за юристите след това е лесно.

#НароднаМрежа