Място за някои неща

“Липсата на зелен сертификат не може ...

Сърнела Воденичарова Mon, 25 Oct 2021, 16:43:56
“Липсата на зелен сертификат не може да се използва за ограничаване правата и свободите на физическите лица.“

Становище на Комисията за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=2287