Място за някои неща

Имам 4 деца и само през ...

Сърнела Воденичарова Mon, 25 Oct 2021, 09:46:36
Имам 4 деца и само през мен могат да пъхнат това нещо в тялото на което и да било от тях!

Тестовете за к*в*д са стерилизирани с етилен оксид. Ето малко информация за него:

"Остри ефекти и ранни симптоми на експозицията на етиленоксид са:
- болка в очите;
- възпалено гърло;
- затруднено дишане;
- замъглено виждане;
- замаяност;
- гадене;
- главоболие;
- гърчове;
- поява на кожни мехури;
- повръщане
- кашлица;
- повишени аборти при жени;
- дегенерация на тестисите и сгъстяване на спермата при мъжете.

Продължителното излагане може да причини левкемия, рак на лимфните възли или рак на гърдата.

Латентният период между експозицията и рака, свързан с етиленоксид, варира от 9 до 20 години."

Източник (официален сайт на ЕС): https://roadmaponcarcinogens.eu/wp-content/uploads/2018/10/ETHYLENE-OXIDE-BUL.pdf

#НароднаМрежа
Калина Добрева