Място за някои неща

Така е по нашия край - причудливо, ...

Сърнела Воденичарова Mon, 19 Jul 2021, 08:35:42
Така е по нашия край - причудливо, малко страшничко и безкрайно красиво.
Пясъчен тунел към село Любовище. :)

#Мелник #Сандански #Петрич

П.П. Някои разправят, че човек неусетно се връща към корените си. Затова вероятно, без да плануваме, се изтеглихме на юг, близо до Кукуш, откъдето преди около 300 години прапрапрадядо, задно с брат си и сестра им, избягали, защото убили сина на местния бей, който задирял сестра им, и били погнати от турците.
Укрили се в Гостун от преследването. И там, заради воденицата, с която се захванали, се сдобили с фамилията Воденичарови, а после се разселили по България.