Място за някои неща

Треперихме за тия 60 дръвчета цяла ...

Сърнела Воденичарова Thu, 15 Jul 2021, 06:38:04
Треперихме за тия 60 дръвчета цяла година, че късно ги садихме, а те взеха, че се хванаха повечето. Че и раждат. :)
Така мило ми стана. Те се борят тук с все сили, докато ние киснем в София, далеч от тях, с минимална грижа.