Място за някои неща

Контрольори се изнизаха гузно, след като ...

Сърнела Воденичарова Wed, 23 Jun 2021, 16:44:26
Контрольори се изнизаха гузно, след като започнахме да разясняваме на хората в автобуса правата им.

Ако бях сама, щяха да ме притиснат, унижат вероятно, включително с помощта на полицаи.

Но не бях.
Бяхме трима, макар и не особено внушителни, за разлика от доста едрите контрольори.

Пак се размечтах за всенародно обединение на дейните хора, на които им пука...

#просвещение #обединение #народноуправление