Място за някои неща

ЗА земята - където и да е. ...

Сърнела Воденичарова Sun, 24 Nov 2013, 22:26:51
ЗА земята - където и да е. Земята на хората - а не на онази групичка, която ползва човешките същества и ги захвърля щом се поизхабят...