Спират достъпа до обществената информация

Спират достъпа до обществената информация

Проблем.
Въпреки мнението на гражданите, ще се опитат да спрат достъпа до обществена информация в държавата!

Над 240 граждани за 10 дни изпратиха становища срещу промените в Закона за достъп до обществена информация.
Остава малко до внасянето на законопроекта в парламента.

Истинско обществено обсъждане не е имало. Нямаше и истинско разгласяване в обществото.
В края на август министърът на транспорта заповядва да се назначи работна група, която в рамките на месец да подготви законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация.
(Това стана в момент, в който граждани вече бяха спечелили 13 дела в съда срещу златните концесионери (и продължават да печелят – 17 са към момента), с помощта на същия този закон).
След едномесечна работа, групата прави проектозакон, с който въвежда 6 забрани за достъп до обществена информация. Няма да бъде предоставяна информация, когато документът съдържа:
– статистическа тайна;
– търговска тайна;
– производствена тайна;
– професионална тайна;
– лични данни;
– доказване на правен интерес.

Оправданието е евродиректива. Да, но в директивата никъде не се забранява въвеждането на задължението при наличие на НАДДЕЛЯВАЩ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС органът да е длъжен да предостави търсената информация. Защото надделяващ обществен интерес значи НАРОДЕН ИНТЕРЕС. Настъпиш ли народния интерес, не може да има търговска, произодствена и статистическа тайна, не може да има лични данни или да доказваш правен интерес.
От надделяващ обществен интерес са всички концесионни договори, договори на общините, приватизационни договори, министерски заповеди, парични потоци в държавата… Действията и документите на над 500 органа на изпълнителната власт и местното самоуправление, териториалните им звена, всичките около 200 съдилища, прокуратурата, Българската народна банка, Централната избирателна комисия, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, техните поделения и др.; дружества с държавна или общинска собственост на капитала; дружества, работещи с европейски фондове…
На практика – всичко важно в държавата.

Един месец бе даден на гражданите да се изкажат по законопроекта. Вие чухте ли някъде по медиите, че се подготвят толкова сериозни промени?
Обявяването на обществените обсъждания в България представлява публикация на сайта на съответното министерство. Ако знаете къде да търсите и някак си научите за тази публикация.
Някои обществени обсъждания стават широко известни – когато от това има изгода организиращият ги. Други – остават в пълна тъмнина…

Досега, благодарение на настоящия Закон за достъп до обществена информация, журналисти, граждани и организации имаха все пак достъп до най-важните документи в държавата (макар и често след съдебна намеса).

Имаме информация от служител на Министерството на транспорта, че все още не е приключила обработката на постъпилите становища. Необходимо е да искаме ново публично обсъждане с адекватна разгласа. Преди проектът да бъде пъхнат в парламента.

Възползвайте се. Защото ще се възползват от Вашата пасивност.

Прочетете, разберете, разпространете.
Потърсете юристи, привлечете внимание.
Провокирайте удължаване на общественото обсъждане.
Вдигнете шум по темата.

Вижте самите промени (обърнете внимание на § 12): https://drive.google.com/folderview…
Вижте настоящия Закон за достъп до обществена информация: http://lex.bg/laws/ldoc/2134929408
Вижте портала на министерството на транспорта, където има частични разяснения по промените (трудно е за четене и още по-малко – за разбиране): http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx…

Изпратете становище по промените – ползвайте това или напишете свое: https://drive.google.com/…/0Bw0slT5Koe8tXzUtWnpVZXFwY…/view…
Пратете го на kivanova@mtitc.government.bg, jrogova@mtitc.government.bg – и на двата имейла.
Поискайте входящ номер.
Телефони: 02/ 949 2001/2496/2403/2402.

Нашето безхаберие е тяхното оръжие.
Затова, ние сме медията и репортерите, и обществениците, и политиците. Политиката я определяме ние. Стига робство!

Спират достъпа до обществената информация
Спират достъпа до обществената информация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *